Vienkārši par dokumentāciju

Projekta saskaņošana, dokumentu iesniegšana no vienas vietas citā, visas šīs ar „dokumentāciju” saistītās darbības nav patīkamas, taču tās ir jāizdara. Mēģināsim visa procesa gaitu izskaidrot vienkārši, latviski.

Kad esat iegādājušies zemes gabalu un reģistrējuši to zemesgrāmatā, esiet izlēmuši, ka pienācis laiks meklēt mājas projektu. Pirms izvēlieties projektu, piedāvājam izlasīt sadaļu „Kā izvēlēties mājas projektu”. Izvēloties mājas projektu, pārbaudiet, vai projekts ietilpst uz jūsu zemes gabalā. Ja nezināt, kā to izdarīt, sazinieties ar mūsu speciālistiem, mēs pārbaudīsim to bez maksas.

Tātad, kad nopērkat zemes gabalu, vajadzētu sākt domāt par dokumentāciju. Vispirms jums būs nepieciešams topogrāfiskais plāns. Topogrāfiskais plāns ir skats no augšas uz jūsu zemes gabalu ar visu, kas ir tuvumā, ar komunikācijām, augstuma atzīmēm. Tas ir derīgs vienu (divus) gadus pēc izgatavošanas. Topogrāfisko plānu var pasūtīt pie mērniekiem. Topogrāfiskā plāna izstrāde zemes gabalam izmaksā aptuveni 250 eiro. Kad jums jau ir topogrāfiskais plāns, variet doties pie arhitekta. Jums līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam, zemes gabala īpašumtiesību dokumentam (zemesgrāmatu apliecībai), zemes gabala robežplānam, būvju īpašumtiesību dokumentiem (ja uz zemes gabala ir jau esošas būves), būvju kadastrālajai uzmērīšanas lietai (ja uz zemes gabala ir jau esošas būves). 

Kad esiet sakārtojuši nepieciešamos dokumentus un, izvēlējušies mājas projektu, to iegādājaties. Tas vēl neļauj uzsākt būvniecības darbus, jo jums nav būvatļaujas. Būvatļauju izņem, kad mājas projekts tiek saskaņots vietējās pašvaldības būvvaldē - izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā (MBP). Lai saskaņotu projektu, māja jāievieto uz zemes gabala, citiem vārdiem sakot, tā „jāpiesien” zemes gabalam. Šo darbu veic arhitekts uz mērnieka izveidotās topogrāfijas. Kad būvvalde ir saskaņojusi MBP, tiek izdota būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem. Pēc šiem nosacījumiem arhitekts var dot būvinženierim izstrādāt mājas konstruktīvo daļu, savukārt, inženieri var izstrādāt projektus ūdensapgādes, kanalizācijas, elektrības pievadīšanai mājai. Kad šie projekti ir izstrādāti, tad arhitekts visas komunikācijas ievada inženiertīklu kopsavilkuma plānā. Tad tiek sagatavots vertikālais un pārsegumu plāns. Beidzot projektēšanas darbi ir pabeigti, atliek projektu saskaņot ar inženiertīklus ekspluatējošiem uzņēmumiem un citām instancēm un iesniegt būvprojektu pilnā sastāvā (BP) vietējā būvvaldē. Pirms projekta saskaņošanas pasūtītājam jāsamaksā būvniecības nodeva attiecīgā novada būvvaldei par būvatļaujas izdošanu. Būvprojektam (BP) pēc likuma jābūt saskaņotam 30 darba dienu laikā, pēc kā būvvalde izdos būvatļauju ar projektēšanas nosacījumu izpildi. Kādā no apdrošināšanas kompānijām apdrošiniet būvdarbu veikšanu, mērniekam pasūtiet būvasu nospraušanas aktu un iesniedziet tos būvvaldē. Būvvalde izsniegs būvatļauju ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Variet sākt būvniecību. Ja vēl ir spēks. :)