Kā izvēlēties būvnieku

Pirmais solis pēc projekta saskaņošanas – atrast būvnieku.

Tāpat kā meklējot jebkādu citu profesionāli, ar kuru jūs cenšaties izveidot uz uzticēšanos balstītas attiecības, vislabākos ieteikumus bieži vien varam saņemt no draugiem, kuri jau uzbūvējuši māju. Palūdziet viņiem ieteikumus, un lai viņi nosauc arī to būvnieku vārdus, kurus ir noraidījuši, un lai pasaka iemeslu. Sastādiet potenciālo būvnieku sarakstu, saplānojiet apmeklējumus pēc šī saraksta un no katra saņemiet aptuvenu tāmi. Ņemiet līdzi savu projektu. Tikšanās laikā ir svarīgi saprast, kā jums izdodas saprasties ar būvnieku. Vai viņš reaģē uz jautājumiem, vai sniedz informāciju bez jautājumu uzdošanas? Atcerieties, ka jūsu būvnieks visā būvniecības laikā būs jūsu labākais draugs. Ja nemiers pārņem jau no paša komunikācijas sākuma, visticamāk, būs problēmas arī tad, kad vajadzēs risināt būtiskus jautājumus.

Izvēlieties ne vairāk kā piecus būvniekus un lūdziet katram izsniegt galīgo piedāvājumu. Lai viņi varētu to izdarīt, viņiem vajadzēs konkrētu produktu sarakstu, kuri būs nepieciešami būvniecībā (no ūdens krāniem līdz galdu virsmām). Pārliecinieties, ka ikviens būvnieks strādā pēc vieniem un tiem pašiem rasējumiem un ar vienu un to pašu apdares materiālu sarakstu, jo pretējā gadījumā ļoti atšķirsies piedāvājumu cenas. Kad piedāvājumi būs sagatavoti, nerīkojieties steigā – neatmetiet visdārgāko piedāvājumu un nepieņemiet vislētāko. Daži būvnieki sagatavo sākotnējo piedāvājumu par zemu cenu, bet vēlāk, lai iekļautos budžetā, ir spiesti apcirpt būvniecības izmaksas – uz jūsu mājas kvalitātes rēķina.

Tikpat svarīga kā būvnieku piedāvājumi ir arī viņu reputācija. Parunājiet ar bijušajiem klientiem un uzziniet sīkāk par viņu pieredzi ar šo būvnieku. Pacentieties apskatīt nedaudz senāk uzbūvētu māju, lai redzētu, kā tā turas. Izmantojot visu informāciju, izvēlieties to būvnieku, kurš vislabāk atbilst jūsu kritērijiem.

Daudzi cilvēki, nolēmuši būvēt māju, skatās uz to ar nemieru. Izvēlēties uzticamu būvuzņēmju (būvnieku vai būvniecības uzņēmumu) ir diezgan sarežģīti – tas var būt viens no svarīgākajiem lēmumiem ceļā uz savu sapņu māju.

Izvēlēties agri un prātīgi

Kāpēc ir svarīgi būvuzņēmēju izvēlieties pēc iespējas ātrāk? Speciālisti saka, ka visam procesam no paša sākumā jābūt secīgam un pārdomātam. Daudziem, kas vēlas būvēt māju, nepieciešama profesionāļu palīdzība, lai izvairītos no kļūdām, izvēloties zemes gabalu, mājas arhitektūru, tās konstrukcijas, apdari utt.

Ieteicams sazināties ar vairākiem uzņēmumiem vai būvniekiem, lai tie iesniedz savus priekšlikumus. Tas viņiem jādara bez maksas. Vislabāk, ja tiktu iesniegtas detalizētas tāmes, kur parādīti visi darbi, materiāli, mehānismi. Tā būs vieglāk piedāvājumus salīdzināt citu ar citu. Bet jebkurā gadījumā tas noderēs arī vēlāk kā „būvniecības nosacījumi” būvuzņēmējam, jau izpildot darbus.

Šeit doti daži no kritērijiem, kas jāņem vērā:

1. Reputācija.
Meklējiet tādu būvnieku, kam netrūkst klientu. Ja iespējams, ir vērts par šo tēmu iztaujāt pēdējos no viņa bijušajiem klientiem.

2. Pieredze šajā būvniecības jomā.
Izvēlieties speciālistu, kuram ir liela pieredze tādu māju projektēšanā, konstruēšanā un būvēšanā, kuras atbilst jūsu budžetam un vajadzīgajam tipam.

3. Būvnieka personība.
Mājas būvniecība ir lieliska personiska un emocionāla pieredze, tāpēc ir lietderīgi izvēlēties tādu būvnieku, ar kuru ir patīkami komunicēt un strādāt.

4. Garantija.
Būvētājam ir jāsniedz rakstiska garantija veiktajiem darbiem, materiālu sertifikāti.

5. Finansiālā stabilitāte.
Pārliecinieties, ka jūsu izvēlētie būvnieki ir perspektīvi, sekmīgi strādā un ir finansiāli stabili. Sekmīgs darbs būvniecības tirgū ir rādītājs kvalitatīvam darbam par pieņemamu cenu. Uzņēmums, kas strādā sekmīgi, neaizies no tirgus arī jūsu mājas garantijas laikā. Turklāt šādiem uzņēmumiem ir „vislabākā pieeja” piegādātājiem un uzticamiem apakšuzņēmējiem, kuri var kvalitatīvi izpildīt visdažādākos būvdarbus.

 

Līgums ar būvuzņēmēju

Izvēloties būvuzņēmēju un noslēdzot līgumu, ir ļoti lietderīgi sastādīt visu darbu tāmi kā līguma neatņemamu sastāvdaļu. Tāmes var sastādīt arī atsevišķiem darbiem: pamatiem, sienām utt. Tā kā vairumā gadījumu klients nav būvniecības speciālists, līgumā jāparedz, ka būvuzņēmējam darbi jāizpilda saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem un likumdošanu un jāuzņemas atbildība par likumu neievērošanu. Tas nodrošinās ne tikai būvuzņēmēja atbildību, bet arī iemītnieku komfortu un drošību nākotnē.

Līgumā arī vērts paredzēt, ka būvdarbi tiek pieņemti pa posmiem. Tas nodrošina darbu kvalitāti, un agrāk konstatētus trūkumus ir vieglāk novērst. Darbu pieņemšanai jābūt iespējai pieaicināt citu pusi – speciālistu.

Tomēr cena nav tiešs kvalitātes mērs. Drīzāk laba kvalitāte ir komplekts, kas sastāv no laba projekta, piemērotiem produktiem un materiāliem, kuri izmantoti ar pieredzi un meistarību. Pat visdārgākais logs neizskatīsies labāk un neveiks savas funkcijas labāk nekā mazliet lētāks. Bet nepareiza montāža var būtiski kaitēt jebkura loga īpašībām. Citiem vārdiem sakot, produkta augstā cena neatsvērs tā nepareizu izmantojumu.